Anti Coup Gathering Paragon 18.00 Today

received about 10 different phonecalls telling me not to go around paragon area tonight, supposedly there will be a mob against the soldiers.

apparently the’ve asked people to gathered around the fountain area at 18.00 to sign the petition against the coup.

also the website: 19sep.org, has been ordered to shut down by the ict already.

yo i dont know how to make the thai font bigger.

english: scroll down;

ภาคประชาชนระดมชื่อ รักษาสิทธิ ต้านความรุนแรง พิมพ์บทความนี้

ตามที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน นิตยสารฟ้าเดียวกัน องค์กรนิรโทษกรรมสากล และคนที่ไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหาร นัดไปรวมตัวกันที่พารากอน ลานน้ำพุ เย็นวันศุกร์นี้ เวลา 18.00 น. ภาคประชาชน ก็ออกจดหมายเปิดผนึกเพื่อระดมชื่อ เพื่อรักษาสิทธิเสรีภาพในการแสดคงามคิดเห็น และต่อต้านความรุนแรง

อย่างไรก็ดี ขณะนี้ มีจดหมายเปิดผนึก นำโดย นายธงชัย วินิจจะกูล นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดดิสัน สหรัฐอเมริกา เพื่อระดมชื่อเรียกร้องให้กลุ่มรัฐประหารยอมรับการรวมกลุ่มทางการเมืองของประชาชน และย้ำว่ากลุ่มรัฐประหารไม่มีสิทธิจับกุมคนที่ไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจครั้งนี้

นายศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ นักวิชาการอิสระ แสดงความคิดเห็นในอีเมล์ระดมชื่อดังกล่าวว่า “ไม่ว่าจะเห็นด้วยกับการคัดค้านรัฐประหารหรือไม่ หลักการขั้นมูลฐานที่เราควรเห็นร่วมกันก็คือ พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยมีสิทธิเสรีภาพที่จะรวมกลุ่มและแสดงความคิดเห็นทางการเมือง”

เขายังได้แสดงความกังวลต่อด้วยว่า ขณะที่กลุ่มรัฐประหารดูจะไม่เข้าใจหลักการพื้นฐานข้อนี้ เพราะได้เกิดการปิดวิทยุชุมชนในสามจังหวัดภาคเหนือ , “ขอร้อง” ให้เว็บไซด์ไม่เผยแพร่และรายงานความเห็นที่ขัดแย้งกับคณะรัฐประหาร , จับผู้ประท้วงที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปเงียบ , ห้ามพรรคการเมืองมีกิจกรรมทางการเมือง ฯลฯ ถ้า “ระบอทักษิณ” คือ “อาณาจักรแห่งความกลัว” การรัฐประหารของคนกลุ่มนี้ก็ได้สร้าง “อาณาจักรแห่งความรุนแรง” ซึ่งอันตรายยิ่งกว่า เพราะมีการใช้กำลังทหาร, รถถัง, อาวุธหนัก เป็นรากฐานของการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

อย่างไรก็ดี หากเห็นด้วยว่า สิทธิเสรีภาพเป็นเรื่องสำคัญ เชิญร่วมลงชื่อในจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้ได้ที่โดยคลิกไปที่ลิงค์นี้

http://www.petitiononline.com/thaicoup/petition.html

ข้อความในจดหมายเปิดผนึก

Thai authorities must not arrest or harm the protesters.
เจ้าหน้าที่ไทยต้องไม่จับกุมหรือทำร้ายร่างกายผู้ประท้วง

To whom it may concern,
ถึงท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

We are deeply concerned about the situation in Thailand at the moment. We regret that the coup on September 19th, 2006, took place and hope democracy will be restored to the country as soon as possible.
พวกเราเป็นห่วงสถานการณ์ในเมืองไทยขณะนี้เป็นอย่างยิ่ง
เราเสียใจที่เกิดรัฐประหารขึ้นในวันที่ 19 กันยายน 2549
และหวังว่าจะมีการฟื้นฟูประชาธิปไตยโดยเร็วที่สุด

It is likely that there will be people who disagree with the coup and will
express their opinions in the media, web sites and at a gathering in public
places. We urge the Thai authorities to allow those expressions and
tolerate the differences of political opinions. We urge the Thai authorities
that there should not be any arrest or harm to those people who express
their views peacefully.
เป็นไปได้อย่างยิ่งว่าจะมีประชาชนไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหาร
และแสดงความเห็นต่างๆในสื่อ เว็บไซต์ และรวมตัวกันในพื้นที่สาธารณะ
เราเรียกร้องให้ทางเจ้าหน้าที่มีขันติต่อความแตกต่างทางความคิดเห็น
และยอมรับให้มีการแสดงออกทางการเมือง
ขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่อย่าจับกุมหรือทำร้ายร่างกายประชาชนที่แสดงความคิดเห็นของตนอย่างสันติ

Freedom of expression and the rights to express opinions belong to every
human being and cannot be suspended or taken away by any authority of any regime.
เสรีภาพและสิทธิในการแสดงความคิดเห็นเป็นของมนุษย์ทุกคน
และไม่อาจถูกลบล้างหรือถูกพรากไป โดยอำนาจใดๆ ในระบอบใดๆก็ตาม

Respectfully yours,
ด้วยความนับถือ

Thongchai Winichakul, University of Wisconsin-Madison, USA
ธงชัย วินิจจะกูล มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดดิสัน สหรัฐอเมริกา

อ่านประกอบ

เครือข่าย 19 ก.ย. ต้านรัฐประหาร ‘การสร้างประชาธิปไตยทีเริ่มต้นจากการทำลายล้างประชาธิปไตย

source: http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=5074&SystemModuleKey=HilightNews&System_Session_Language=Thai

if the prachathai sites gets shutdown, they have a back up at: http://prachatai.wordpress.com/

Activists to hold anti-coup gathering

A group of some 80 students and activists under the banner “19 September Network against Coup d’Etat” is calling on members of the public who oppose Tuesday night’s coup to express their disapproval by wearing black and gathering peacefully at Siam Paragon this evening.

“Political differences are normal and will always be with us but the task of getting rid of Thaksin [Shinawatra] should be the responsibility of the people without relying on people with weapons,” said Sombat Boonngam-anong, an activist and a leading member of the group.

Sombat said his group would peacefully defy the order issued on Wednesday by the coup-leaders barring more than five people assembling for political reasons, as he claims no one has the authority to take away this fundamental right.

“They can’t permit us or forbid us. This right is innate,” said Sombat. “I do not think rights and liberties are the result of someone handing it to you. The basic rights are always with everyone.”

The group yesterday issued its first statement, condemning the actions of the Council for Democratic Reform under Constitutional Monarchy for staging a coup to remove an elected government under the Constitution, which was drafted by the people.

“Abolishing the Constitution, harassing the media and putting an end to independent agencies are regarded as acts abolishing the parliamentary democracy. This act will lead to the same outcome of previous coups,” the statement read.

Chotisak On-soong, leader of the Student Activity Information Resource, said his group would join the network’s campaign at Siam Paragon today.

“We will also provide black armbands for people who want to join the campaign,” he said.

Chotisak yesterday filed a petition at the office of the National Human Rights Commission (NHRC), urging it to protect their right to gather at Siam Paragon.

Meanwhile Thanaphol Eiwsakul, editor of Fah Diew Kan magazine, yesterday submitted a letter demanding the NHRC take a clear stance on the coup.

“In the interview given by Saneh Chamarik, chairman of the NHRC, he stated, ‘I do not think [the coup] is about progression or regression [of democracy] but about problem solving’,” Thanaphol wrote. He added the statement had given legitimacy to the coup and demanded other NHRC commissioners take a position on the matter. Suwit Lertkraimethi, who is studying for a master’s degree in Thammasat University’s Political Science Department and is a member of the 19 September Network against Coup d’Etat, demanded Saneh resign.

“His role is to protect human rights, but his statement showed his approval of human-rights violations,” Suwit said.

The network invites people to exercise their freedom of expression on its website www.19sep.org. So far it is the only visible group of coup opponents to emerge. As of yesterday more than 1,000 people had read the statement on its website.

http://nationmultimedia.com/2006/09/22/national/national_30014320.php

3 Comments so far

  1. Daniel (unregistered) on September 22nd, 2006 @ 6:26 pm

    I may head down there and see what’s going on. Although i’ll be keeping my distance with the new restrictions on media in place


  2. him (unregistered) on September 22nd, 2006 @ 8:44 pm

    Ah,is this the unfortunate conclusion to a bloodless coup? Sigh.

    Didya get bored of being Teazor?


  3. gnarlykitty (unregistered) on September 22nd, 2006 @ 9:47 pm

Terms of use | Privacy Policy | Content: Creative Commons | Site and Design © 2009 | Metroblogging ® and Metblogs ® are registered trademarks of Bode Media, Inc.