วิธีการเปลี่ยนหมายเลขที่บันทึก

so we’re changing from a 9 digit country to 10 instead.
officially effective in december. but you can start using
the new format from today onwards.

ขอเรียนแนะนำวิธีการเปลี่ยนหมายเลขที่บันทึก
ในมือถือของท่านให้เป็นระบบใหม่ 10 หลัก ด้วยวิธีง่ายๆ ดังต่อไปนี้

**สำหรับ DTAC**
**แบบที่ 1*
1. กด *7099 แล้วโทรออก
2. ท่านจะได้รับบริการ Service ให้ท่านกด Retrive (โทรศัพท์ของท่านต้องเปิด
GPRs)
เพื่อเข้าสู่เว็ปไซต์ของ DTAC
3. จากนั้นให้ท่าน Download ตามขั้นตอนในเว็ป
4. จากนั้นให้ทำการ Install Program
5. เปิดโปรแกรม TenDigits แล้วเลือก Options Convert to 10 Digits
* สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2549

*แบบที่ 2*
1. ส่ง SMS ไปที่ 7099 โดยไม่ต้องพิมพ์ข้อความ
2. ท่านจะได้รับบริการ Service ให้ท่านกด Retrive (โทรศัพท์ของท่านต้องเปิด
GPRs)
เพื่อเข้าสู่เว็ปไซต์ของ DTAC
3. จากนั้นให้ท่าน Download ตามขั้นตอนในเว็ป
4. จากนั้นให้ทำการ Install Program
5. เปิดโปรแกรม TenDigits แล้วเลือก Options Convert to 10 Digits

* สามารถใช้ได้รูปแบบนี้ได้ทันที
*

**สำหรับ AIS*

1. กดหมายเลข *184# แล้วกดโทรออก
2. ท่านจะได้รับบริการ Service ให้ท่านกด Retrive (โทรศัพท์ของท่านต้องเปิด
GPRs)
เพื่อเข้าสู่เว็ปไซต์ของ AIS
3. จากนั้นให้ท่าน Download ตามขั้นตอนในเว็ป
4. จากนั้นให้ทำการ Install Program
5. เปิดโปรแกรมเ 08_PhoneBook พื่อ Convert หมายเลขโฟนบุ๊ค
ตามขั้นตอนของโปรแกรม
* สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2549
*

**สำหรับ TRUE MOVE*
สำหรับ TRUE ไม่มีโปรแกรมให้ Download ท่านสามารถติดต่อได้ที่
True Shop ทุกสาขา
* สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2549

* กรณีที่ท่าน Download Program แล้วไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมได้
หมายความว่าโทรศัพท์ของท่านไม่สามารถใช้งานโปรแกรมดังกล่าวได้ ท่าน
สามารถเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ในโฟนบุ๊คของท่าน ด้วยวิธีการต่อดังไปนี้
*
**แบบที่ 1*
กรณีที่หมายเลขโทรศัพท์ในโฟนบุ๊ค ของท่านมีไม่มาก ให้ท่านแก้ไข
หมายเลขโทรศัพท์ในโฟนบุ๊คของท่านดังรูปแบบด้่านบน
*
**แบบที่ 2*
กรณีที่หมายเลขโทรศัีพท์ในโฟนบุ๊คของท่านมีมาก และไม่สะดวกใน
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง ท่านสามารถติดต่อศูนย์มือถือ ของทุกระบบได้
โดยจะได้รับบริการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ฟรี

2 Comments so far

 1. KorBua (unregistered) on September 2nd, 2006 @ 2:36 am

  This just gives me a big headache… and more time to waste on something that I seriously don’t understand. :P


 2. mack (unregistered) on September 12th, 2006 @ 12:20 am

  Huh?? Please explain! It looks like you said something like **แบบที่ 2*
  กรณีที่หมายเลขโทรศัีพท์ในโฟนบุ๊คของท่านมีมาก และไม่สะดวกใน
  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง ท่านสามารถติดต่อศูนย์มือถือ ของทุกระบบได้
  โดยจะได้รับบริการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ฟรี

  Can you translate?Terms of use | Privacy Policy | Content: Creative Commons | Site and Design © 2009 | Metroblogging ® and Metblogs ® are registered trademarks of Bode Media, Inc.