หน้าฝน

ฝนตกหนักจริงๆ ทำให้สงสัยว่า ทำไมโรงเรียนไทยถึงหยุดเรียนหน้าร้อนแล้วเปิดเทอม หน้าฝนนะ จริงๆ แล้วหน้าฝนเนี่ย นักเรียนต่างจังหวัดหลายคนต้องลาโรงเรียนเพื่อช่วยที่บ้านทำไร่ทำนา แถมเดินทางไปโรงเรียนหน้าฝนก็เฉอะแฉะ ลำบากจะตาย ถ้าเปลี่ยนเป็นปิดเทอมใหญ่ หน้าฝนอาจจะดีก็ได้นะ เราว่า

2 Comments so far

  1. teaz0r (unregistered) on June 1st, 2005 @ 8:13 pm

    agreed. and the roads are even more trafficky now during the evening because parents are picking up the kids. plus rain. yes. ไม่ตอ้งไปไหนกันพอดี


  2. Ben Harris (unregistered) on June 2nd, 2005 @ 8:41 am

    You’re the first person I’ve ever heard of who wants holidays when it’s raining, rather than when the sun is shining :)Terms of use | Privacy Policy | Content: Creative Commons | Site and Design © 2009 | Metroblogging ® and Metblogs ® are registered trademarks of Bode Media, Inc.